Prijelomi

Prijelom u središtu ključne kosti, najčešći prijelom tijekom poroda, se događa prilikom distocije ramena i kod normalnih, netraumatskih poroda. U početku je novorođenče razdražljivo i ne miče spontano ruku na zahvaćenoj strani ni kada se izazove Moroov refleks. Većina prijeloma ključne kosti su tipa “zelene grančice” te zacjeljuju brzo i bez komplikacija. Za tjedan dana se na mjestu prijeloma stvara veliki kalus a preoblikovanje završava za mjesec dana. Liječenje se sastoji od postavljanja poveza učvrščivanjem rukava sa zahvaćene strane za suprotnu stranu benkice.

Nadlaktična i natkoljenična kost se mogu prelomiti prilikom teških poroda. Većina tih prijeloma su tipa “zelene grančice”, po sredini dijafize a cijele izvrsno, čak i ako se na početku pokaže da su dijelovi kosti pod malim kutem. Duga se kost može prelomiti kroz epifizu, no prognoza je izvrsna.