Novorođenče veliko za gestacijsku dob

Ona djeca čija je težina >90. percentile za gestacijsku dob, svrstavaju se u veliku za gestacijsku dob. Najčešći uzrok je dijabetes majke. Komplikacije su porođajne ozljede, hipoglikemija i hiperbilirubinemija.

Osim genski određene veličine, najčešći uzrok što je dijete veliko za gestacijsku dob (VGD) je dijabetes mellitus majke. Do makrosomije dolazi zbog anaboličkog učinka visokih raziona fetalnog inzulina koji se stvara pri odgovoru na višak glukoze u krvi tijekom gestacije. Što je tijekom trudnoće dijabetes majke lošije nadzira, to je izraženija makrosomija fetusa. Rijedak uzrok makrosomije koji nije genski izazvan je sindrom Beckwith–Wiedemann (obilježen makrosomijom, omfalokelom, makroglosijom i hipoglikemijom).

Simptomi, znakovi i liječenje

Djeca VGD su krupna, pretila i pletorična. Često su pospana i mlohava te mogu slabo jesti. Kod svakog djeteta VGD se mogu dogoditi komplikacije poroda. Za djecu VGD dijabetičnih majki specifične su metaboličke i dišne komplikacije.

Komplikacije poroda: Zbog veličine djeteta, porod može biti težak i ponekad dovodi do pordne ozljede. Može doći do distocije ramena, prijeloma ključnih kostiju ili udova i perinatalne asfiksije. Stoga bi, u slučajevima kada se smatra kako je fetus VGD, osobito ako su mjere zdjelice majke na donjoj granici normale, trebalo razmotriti izvođenje carskog reza.

Djeca dijabetičarki: Velika je vjerojatnost da će ova djeca postati hipoglikemična u prvih 1 do 2 sata nakon rođenja, zbog postojanja hiperinzulinemije i naglog prestanka dotoka majčine glukoze nakon prerezivanja pupkovine. Novorođenačka se hipoglikemija može spriječiti pažljivim prenatalnim nadzorom majčinog dijabetesa i profilaktičkom i.v. infuzijom 10% otopine glukoze u void djetetu sve dok se ne uspostavi rani režim čestog hranjenja. Tijekom tog prijelaznog razdoblja razine glukoze u krvi treba pomno nadzirati.

Hiperbilirubinemija (vidi i str. 2275) je česta zbog nepodnošenja hranjenja na usta koje povećava enterohepatičku cirkulaciju bilirubina, tijekom najranijih dana života. Hiperbilirubinemija može nastati i zbog visokog djetetovog Hkt (što je još jedna poteškoća u djece dijabetičarki).

Budući da stvaranje surfaktanta (a time i sazrijevanje pluća) može biti odgođeno do kasne gestacije, može se razviti sindrom respiratornog distresa čak i ako je dijete rođeno samo nekoliko tjedana prerano. Zrelost pluća se može procijeniti pomoću omjera lecitina i sfingomijelina, i osobito prisutnosti fosfatidil glicerola u plodovoj vodi dobivenoj amniocentezom, te se može odrediti najbolje vrijeme za bezopasan porod. O zrelosti pluća se može zaključivati samo uz postojanje fosfatidil glicerola. O liječenju vidi na str. 2304.