Hipotermija

Hipotermija je unutarnja temperatura tijela <35 do 35.5 °C. Ovo stanje može biti u potpunosti izazvano čimbenicima okoliša ili predstavljati bolest. Liječenje se sastoji od zagrijavanja.

Etiologija i patofiziologija

Na ravnotežu topline utječe relativna vlažnost, strujanje zraka, blizina hladnih površina te temperatura okolnog zraka. Novorođenčad je osobito sklona brzom gubitku topline i posljedičnoj hipotermiji zbog velikog omjera površine tijela i težine, koji je posebno visok u nedostašćadi. Gubitak topline isijavanjem se zbiva kad je gola koža izložena okolini u kojoj se nalaze hladniji predmeti. Gubitak topline isparavanjem se zbiva kada je novorođenčad vlažna od plodove vode. Hipotermiju mogu izazvati i patološka stanja koja remete termoregulaciju (npr. sepsa, intrakranijalno krvarenje).

Dugotrajni, neprepoznati stres uslijed hladnoće, može usmjeriti trošenje kalorija na stvaranje topline, utječući na rast. Novorođenčad na pothlađivanje odgovara otpuštanjem noradrenalina iz simpatičkih živaca u “smeđe masno tkivo”. Ovo specijalizirano tkivo novorođenčeta, smješteno na zatiljku, između lopatica i oko bubrega i nadbubrežnih žlijezda, odgovara lipolizom koju slijedi oksidacija ili reesterifikacija masnih kiselina koje se otpuštaju. Ove reakcije stvaraju toplinu lokalno a bogata prokrvljenost smeđeg masnog tkiva pomaže u otpremi te topline u ostatak tijela novorođenčeta. Ova reakcija 2 do 3 puta povećava metabolizam i potrošnju O2. Zbog toga, u novorođenčeta s dišnom insuficijencijom (npr. nedonoščeta sa sindromom respiratornog distresa), stres izazvan hladnoćom može također izazvati hipoksiju tkiva i neurološko oštećenje. Osim toga, hipotermija može izazvati hipoglikemiju, metaboličku acidozu i smrt.

Liječenje i prevencija

Hipotermija se liječi utopljavanjem u inkubatoru ili pod grijalicom. Novorođenče treba nadzirati i prema potrebi liječiti hipoglikemiju, hipoksemiju i apneju. Osnovne bolesti, poput sepse ili intrakranijalnog krvarenja treba liječiti na specifičan način.

Hipotermija se može spriječiti tako da se novorođenče odmah obriše i zamota (uključujući i glavicu) u topli pokrivač. Ako je novorođenče golo zbog oživljavanja ili promatranja, treba ga staviti pod grijalicu. Bolesnu novorođenčad treba držati u toplinski neutralnom okolišu kako bi se smanjio metabolizam. Odgovarajuća temperatura u inkubatoru se razlikuje, ovisno o porođajnoj težini novorođenčeta i postnatalnoj životnoj dobi. Druga je mogućnost podešavanje grijanja servomehanizmom tako, da se temperature kože održava na 36.5 °C.