Perinatalni problemi

Rođenje je praćeno opsežnim fiziološkim promjenama koje ponekad otkrivaju stanja koja za vrijeme intrauterinog života nisu predstavljala nikakvu poteškoću. Zbog toga osoba vična oživljavanju mora biti nazočna pri svakom porodu. Kako bi se lakše odredilo opasnost od različitih komplikacija, svako se novorđenče svrstava kao prijevremeno, terminsko ili prenešeno.

Gestacijska dob o kojoj ponajprije ovisi zrelost organa može se odrediti u danima koji prethode porodu pomoću Ballardove ljestvice (vidi SL. 266–1 na str. 2221).

Sl. 272–1. Krivulja intrauterinog rasta zasnovana na poroðajnoj težini i gestacijskoj dobi živoroðene djece bijele rase iz jednoplodne trudnoće.

Sl. 272–1. Krivulja intrauterinog rasta zasnovana na poroðajnoj težini i gestacijskoj dobi živoroðene djece bijele rase iz jednoplodne trudnoće.

Unošenjem težine djeteta s obzirom na gestacijsku dob na krivulju (vidi SL. 272–1) svako se dijete može svrstati u skupinu malenu, odgovarajuće težine ili veliko za gestacijsku dob. Opseg glave i duljina se također unose na krivulju s obzirom na gestacijsku dob (vidi SL. 272–2). Na ove parametre utječu genski faktori i intrauterina stanja. Pomoću njih se može lakše predvidjeti kasniji rast i razvoj.