Neurološke bolesti u djece

Prirođene neurološke anomalije su opisane u Pogl. 292 (vidi str. 2441). Konvulzije su objašnjene u Pogl. 214 (vidi str. 1822); meningitis u Pogl. 218 (vidi str. 1858) i Pogl. 279 (vidi str. 2330).