Tay-sachsova bolest i sandhoffljeva bolest

Tay–Sachsova i Sandhoffljeva bolest su sfingolipidoze uzrokovane manjkom heksozaminidaze, što dovodi do teških neuroloških simptoma i rane smrti.

Gangliozidi su složeni sfingolipidi koji se nalaze u mozgu. Postoje 2 glavna oblika, GM 1i GM2, od kojih oba mogu biti zahvaćena kod lizosomskih bolesti nakupljanja; postoje 2 glavna oblika GM2 gangliozidoze, od kojih svaki može biti izazvan brojnim mutacijama.

Tay–Sachsova bolest: Manjak heksozaminidaze A dovodi do nakupljanja GM2 u mozgu. Nasljeđuje se autosomno recesivno; najčešće mutacije nosi 1/27 normalnih odraslih Židova istočnoeuropskog podrijetla (Aškenazi), premda se druge mutacije gomilaju u dijelu Kanadskog stanovništva Francuskog podrijetla i u Cajuna.

Djeca s Tay–Sachsovom bolešću nakon 6 mj. života ne dosežu razvojne prekretnice te razvijaju progresivno spoznajno i motorno propadanje s konvulzijama, duševnom zaostalošću, paralizom i smrću u dobi do 5 god. Čest je nalaz mrlje poput trešnje na mrežnici oka.

Dijagnoza se postavlja klinički, a može se potvrditi enzimskom pretragom. Budući da učinkovitog liječenja nema, pažnja je usmjerena na probir za nalaženje nosilaca (pomoću određivanja aktivnosti enzima i pretrage na mutacije) u odraslog stanovništva visokorizičnih skupina reproduktivne dobi, u kombinaciji s genetičkim savjetovanjem.

Sandhoffljeva bolest: To je kombinirani manjak heksozaminidaze A i B. Klinički znakovi uključuju progresivnu degeneraciju mozga koja započinje sa 6 mj., a praćena je sljepoćom, mrljom poput trešnje na mrežnici i hiperakuzijom. Prema tijeku, dijagnozi i znakovima skoro ju je nemoguće razlikovati od Tay–Sachsove bolesti, osim što postoji i zahvaćanje unutarnjih organa (hepatomegalija i promjene na kostima) i što nema etničke povezanosti.