Poremećaji metabolizma piruvata

Nemogućnost metaboliziranja piruvata uzrokuje mliječnu acidozu i niz poremećaja SŽS–a.

Piruvat je važan supstrat u metabolizmu ugljikohidrata.

Manjak piruvat dehidrogenaze: Piruvat dehidrogenaza je multienzimski kompleks odgovoran za stvaranje acetil–CoA iz piruvata, u Krebsovu ciklusu. Nedostatak dovodi do povišenja piruvata te stoga i do povišenja razina mliječne kiseline. Nasljeđuje se vezano za X– kromosom ili autosomno recesivno.

Jačina kliničkih manifestacija je različita, no ona uključuju mliječnu acidozu i malformacije SŽS–a te druge postnatalne promjene, obuhvaćajući cistične promjene kore velikog mozga, moždanog debla i bazalnih ganglija, ataksiju i psihomotornu zaostalost. Dijagnoza se potvrđuje enzimskom analizom fibroblasta kože, pretragom DNK ili s oboje. Nema jasno učinkovitog liječenja, premda je nekim bolesnicima koristila prehrana s malim udjelom ugljikohidrata ili ketogena dijeta te nadomještanje tiamina u prehrani.

Manjak piruvat karboksilaze: Piruvat karboksilaza je enzim koji je važan za glukoneogenezu iz piruvata i alanina, koji se stvaraju u mišiću. Manjak može biti primarni, ili sekundarni, uslijed manjka sintetaze holokarboksilaze, biotina ili biotinidaze; i jedan i drugi se nasljeđuju autosomno recesivno i oba dovode do mliječne acidoze.

Incidencija primarnog manjka iznosi <1/ 250.000 poroda, no možda je veća u nekim skupinama Američkih Indijanaca. Glavni klinički znak je psihomotorno zaostajanje s konvulzijama i spasticitetom. Laboratorijski poremećaji su hiperamonijemija, mliječna acidoza; ketoacidoza; povišene razine lizina, citrulina, alanita i prolina u plazmi te povećano izlučivanje α–ketoglutarata. Dijagnoza se potvrđuje enzimskom analizom kulture fibroblasta kože.

Sekundarni nedostatak je klinički sličan, s nenapredovanjem, konvulzijama i drugim organskim acidurijama.

Učinkovitog liječenja nema, no u odabranih bolesnika s primarnim manjkom i u svih bolesnika sa sekundarnim manjkom se treba primijeniti nadopuna biotina u dozi od 5 do 20 mg PO jednom/dan.