Poremećaji ciklusa ureje

Poremećaji ciklusa ureje su obilježeni hiperamonijemijom u uvjetima katabolizma ili preopterećenja bjelančevinama.

Primarni poremećaji ciklusa ureje (UCD) uključuju nedostatak karbamoil fosfat sintetaze (CPS), ornitin transkarbamilaze (OTC), argininosukcinat sintetaze (citrulinemija), argininosukcinat liaze (argininosukcinična acidurija) i arginaze (argininemija). Osim toga je opisan i manjak N–acetilglutamat sintetaze (NAGS). Što je nedostatak enzima “proksimalniji” to je hiperamonijemija teža; zato bolesti po težini idu sljedećim redoslijedom: nedostatak NAGS, CPS, OTC, citrulinemija, argininosukcinična acidurija i argininemija.

Nasljeđivanje svih UCD je autosomno recesivno, osim manjka OTC koji se nasljeđuje preko X kromosoma.

Simptomi i znakovi

Klinički znakovi sežu od blagih (npr. nenapredovanje, duševno zaostajanje, povremena hiperamonijemija) do teških (npr. promijenjeno stanje svijesti, koma, smrt). Manifestacije manjka OTC u ženskog spola sežu od zastoja u rastu, zaostajanja u razvoju, psihijatrijskih poremećaja i povremene hiperamonijemije (osobito postpartalne) do fenotipa sličnog onome u bolesnika muškog spola.

Dijagnoza i liječenje

Dijagnoza počiva na profilu aminokiselina. Primjerice, povišenje ornitina ukazuje na manjak CPS ili OTC, dok povišenje citrulina ukazuje na citrulinemiju. Nedostatak CPS i OTC se razlučuju mjerenjem orotične kiseline, jer nakupljanje karbamoil fosfata kod manjka OTC dovodi do alternativnog metabolizma u orotičnu kiselinu.

Liječi se ograničenjem bjelančevina u prehrani, kojim se još uvijek pruža odgovarajuća količina aminokiselina potrebna za rast, razvoj i normalan metabolizam bjelančevina. Arginin je kamen temeljac liječenja. On omogućuje stvaranje odgovarajuće količine normalnih međuproizvoda ciklusa ureje, za poticanje ugrađivanja više dušikovih spojeva u njih, a od koji se lako izlučuju. Arginin je također pozitivni regulator sinteze acetilglutamata. Nedavna istraživanja ukazuju kako je u bolesnika s manjkom OTC peroralno primijenjeni citrulin učinkovitiji od arginina. Dodatno liječenje se provodi s Na benzoatom, fenilbutiratom ili fenilacetatom, koji konjugiranjem glicina (Na benzoat) i glutamina (fenilbutirat i fenilacetat) omogućuju “pad dušika”. Usprkos ovim terapijskim prednostima, mnoge UCD je teško liječiti, te je mnogim bolesnicima u konačnici potrebno presađivanje jetre.