Ostali poremećaji metabolizma ugljikohidrata

Manjak fosfoenolpiruvat karboksikinaze remeti glukoneogenezu i izaziva simptome i znakove slične onima u jetrenim oblicima glikogenoze no bez nakupljanja glikogena u hepatocitima.

Ostale deficijencije uključuju manjak glikolitičkih enzima ili enzima puta pentoza fosfata. Česti primjeri su manjak piruvat kinaze (vidi str. 1052) i glukoza–6–fosfat dehidrogenaze (G6PD) (vidi str. 1053), a obadva mogu izazvati hemolitičnu anemiju. Wernicke–Korsakoffljev sindrom (vidi str. 33) je posljedica djelomičnog manjka transketolaze, koja je enzim puta pentoza fosfata, a kojoj je kao kofaktor potreban tiamin.