Niemann-pickova bolest

Niemann–Pickova bolest je sfingolipidoza uzrokovana manjkom aktivnosti sfingomijelinaze, što dovodi do nakupljanja sfingomijelina (ceramid fosforilkolina) u retikuloendotelnim stanicama.

Niemann–Pickova bolest se nasljeđuje autosomno recesivno i najčešće se javlja u Aškenazi Židova; postoje 2 tipa, A i B. Tip C Niemann–Pickove bolesti je nepovezani enzimski poremećaj koji obuhvaća poremećeno nakupljanje kolesterola.

Bolesnici s tipom A imaju <5% normalne aktivnosti sfingomijelinaze. Ova bolest je obilježena hepatosplenomegalijom, nenapredovanjem i brzo progresivnom neurodegeneracijom. Do smrti dolazi u dobi od 2 do 3 god.

Bolesnici s tipom B imaju aktivnost sfingomijelinaze na razini 5 do 10% normale. Tip B je klinički raznovrsniji od tipa A. Mogu se razviti hepatosplenomegalija i limfadenopatija. Česta je pancitopenija. Većina bolesnika s tipom B ima malo neurološkog zahvaćanja ili ga nema te preživljava do odrasle dobi; klinički ih može biti nemoguće razlikovati od bolesnika s Gaucherovom bolešću tipa I. U teškim slučajevima tipa B, glavne komplikacije mogu izazvati progresivni plućni infiltrati.

Dijagnoza i liječenje

Na oba tipa se obično posumnja na osnovi anamneze i tjelesnog pregleda, prilikom kojeg je najupadljivija hepatosplenomegalija. Dijagnoza se može potvrditi pretragom leukocita na sfingomijelinazu, a može ju se učiniti prenatalno amniocentezom ili biopsijom korionskih resica. Kao moguće liječenje istražuje se presađivanje koštane srži ili matičnih stanica.