Bolesti metabolizma purina i pirimidina

Purini su ključne sastavnice staničnog sustava energije (npr. ATP, NAD), signaliziranja (npr. GTP, cAMP, cGMP), te, zajedno s pirimidinima, stvaranja RNK i DNK. Purini i pirimidini se mogu stvarati nanovo ili se prerađivati (reciklirati) obnovom iz normalnog katabolizma. Konačni proizvod potpunog katabolizma purina je mokraćna kiselina; katabolizam pirimidina stvara međuproizvode ciklusa limunske kiseline.