Mišićne distrofije

Mišićne distrofije su nasljedne, progresivne bolesti mišića koje nastaju zbog poremećaja jednog ili više gena nužnih za normalnu funkciju mišića. Razlikuju se po selektivnoj zahvaćenosti bolešću i specifičnoj prirodi genskog poremećaja koji ih uzrokuje.

Duchenneova distrofija je najčešći i najvažniji oblik mišićne distrofije. Premda joj je srodna, Beckerova distrofija ima kasniji početak i blaže simptome. Ostali oblici obuhvaćaju Emery–Dreifussovu distrofiju, miotonilnu distrofiju, distrofiju zdjeličnog pojasa, facioskapulohumeralnu distrofiju i prirođene distrofije.