Nasljedne bolesti mišića

Nasljedni metabolički poremećaji koji zahvaćaju mišiće, poput poremećaja oksidativne fosforilacije u mitohondrijima i bolesti nakupljanja glikogena su opisane u Pogl. 296 na str. 2458.