Kernikterus

(Bilirubinska encefalopatija)

Kernikterus je oštećenje mozga izazvano odlaganjem nekonjugiranog bilirubina u bazalne ganglije i jezgre moždanog debla.

Normalno, bilirubin vezan za serumske albumine, ostaje u intravaskularnom prostoru. Međutim, bilirubin može prijeći krvno– moždanu barijeru i uzrokovati kernikterus kad je koncentracija bilirubina u serumu izrazito povišena; koncentracija albumina u serumu izrazito snižena (npr. u nedonoščadi) ili je bilirubin istisnut sa albumina kompetitivnim tvarima (npr. sulfizoksazolom, ceftriaksonom i acetilsalicilnom kiselinom (ASK); slobodnim masnim kiselinama i ionima vodika kod posta, sepse ili acidoze).

U nedonoščadi, kernikterus ne mora izazvati prepoznatljive kliničke simptome niti znakove. Rani simptomi u terminske djece su latargija, slabo hranjenje i povraćanje. Mogu uslijediti opistotonus, nistagmus, konvulzije i smrt. Kernikterus može izazvati umno zaostajanje, koreoatetotičnu cerebralnu paralizu, senzorički gubitak sluha i paralizu pogleda u vis kasnije u djetinjstvu. Nije poznato da li slabije izraženi kernikterus dovodi do blažeg neurološkog oštećenja (npr. percepcijsko–motorna oštećenja i poremećaje učenja).

Ne postoji pouzdana pretraga za određivanje opasnosti od kernikterusa, a dijagnoza se postavlja na osnovi pretpostavke. Konačna dijagnoza se postavlja tek prilikom obdukcije.

Kad se jednom kernikterus razvije nema nikakvog liječenja; liječenjem ga se može spriječiti (vidi str. 2277).