Hiperkalcijemija

Hiperkalcijemija je vrijednost ukupnog serumskog Ca >12 mg/dl (3 mmol/L), ili ioniziranog Ca >6 mg/dl (1,5 mmol/L). Najčešće nastaje jatrogeno. Mogu se pojaviti znakovi sa strane probavnog sustava (anoreksija, povraćanje, opstipacija) te ponekad letargija ili konvulzije. Liječi se IV primjenom fiziološke otopine uz furosemid te ponekad bifosfonate.

Etiologija

Najčešće je uzrokovana jatrogeno, viškom Ca ili vitamina D ili nedostatkom fosfata, do čega može doći uslijed dugotrajnog hranjenja neodgovarajuće pripremljenim mliječnim pripravkom ili mlijekom koje sadrži višak vitamina D. Ostali uzroci su hipoparatireoza majke, nekroza potkožnog masnog tkiva, hiperplazija doštitnih žlijezda, poremećena funkcija bubrega, Williamsov sindrom te idiopatski nastanak. Williamsov sindrom uključuje supravalvularnu stenozu aorte, lice poput patuljka i hiperkalcijemiju nepoznate patofiziologije; djeca također mogu biti nedostaščad a hiperkalcijemija se opaža rano u djetinjstvu, s povlačenjem obično do 12 mj. Idiopatska novorođenačka hiperkalcijemija je dijagnoza koja se postavlja isključivanjem i teško ju je razlikovati od Williamsova sindroma. Novorođenačka hiperparatireoza je vrlo rijetka. Do nekroze potkožnog masnog tkiva može doći nakon teške traume a uzrokuje hiperkalcijemiju koja se obično spontano povlači. Hipoparatireoza ili hipokalcijemija majke mogu uzrokovati sekundarnu fetalnu hiperparatireozu s promjenama mineralizacije kosti fetusa, poput osteopenije.

Simptomi, znakovi i dijagnoza

Simptomi i znakovi se mogu zamijetiti kad je ukupni serumski Ca >12 mg/dl (>3 mmol/L). Ovi znakovi mogu uključivati anoreksiju, povraćanje, letargiju ili konvulzije ili opću razdražljivost i hipertenziju. Ostali simptomi i znakovi su opstipacija, dehidracija, nepodnošenje hrane i zaostajanje u razvoju. Kod nekroze potkožnog tkiva, na trupu, bedrima ili koljenima se mogu opaziti čvrsti, ljubičasti čvorovi.

Dijagnoza se postavlja određivanjem ukupne koncentracije Ca u serumu.

Liječenje

Izrazito povišenje serumskog Ca se može liječiti IV primjenom fiziološke otopine a zatim furosemidom, te ako je hiperkalcijemija tvrdokorna, kortikosteroidima i kalcitoninom. Sve više se primjenjuju i bifosfonati (npr. etidronat oralno ili pamidronat IV). Nekroza potkožnog masnog tkiva se liječi mliječnim pripravkom s niskim sadržajem Ca; tekućina, furosemid, kalcitonin i kortikosteroidi se primjenjuju kad je to indicirano stupnjem hiperkalcijemije. Fetalna hiperkalcijemija uslijed majčine hipoparatireoze može se liječiti ekspektativno, jer se obično spontano povlači za nekoliko tjedana. Kronični poremećaj se liječi davanjem mliječnih pripravaka siromašnih kalcijem i s malim sadržajem vitamina D.