Metabolički, elektrolitski i toksički poremećajiu novorođenčadi

Nasljedni poremećaji metabolizma opisani su u Pogl. 296 (vidi str. 2458). Isto tako, otkloni elektrolita su opisani na drugim (odgovarajućim) mjestima u PRIRUČNIKU.