Hipertireoza

Hipertireoza je pretjerano stvaranje hormona štitne žlijezde. Dijagnoza se postavlja pretragom funkcije štitnjače (npr. slobodni tiroksin, TSH u serumu). Liječi se propiltiouracilom ili metimazolom.

Hipertireoza u dojenačkoj dobi: Hipertireoza je u djece rijetka, ali potencijalno opasna po život. Razvija se u fetusa žena s trenutnom ili prethodnom Gravesovom bolešću koje imaju povišen titar tiroid–stimulirajućih imunoglobulina (TSI), koji pretjerano potiču stvaranje hormona štitnjače vežući se za receptore tiroid–stimulirajućeg hormona (TSH) u štitnoj žlijezdi. Ova protutijela prolaze kroz posteljicu i uzrokuju hiperfunkciju štitnjače u fetusa (intrauterina Gravesova bolest), što može dovesti do smrti ili prijevremenog poroda. Budući da djeca nakon rođenja razgrađuju protutijela, novorođenačka Gravesova bolest je obično prolazna. Međutim, budući da razgradnja traje različito dugo, to je i trajanje novorođenačke Gravesove bolesti različito.

Simptomi i znakovi su razdražljivost, poteškoće pri hranjenju, hipertenzija, tahikardija, egzoftalmus, guša, izbočivanje frontalnog područja i mikrocefalija. Ostali rani nalazi su nenapredovanje, povraćanje i proljev. Pogođena djeca se gotovo uvijek oporave za 6 mj.; tijek je rijetko dulji. Trajna hipertireoza dovodi do kraniosinostoze (prijevremenog zatvaranja šavova lubanje), poremećenog intelekta, zastoja u rastu i hiperaktivnosti u kasnijem djetinjstvu. Stopa smrtnosti može doseći 10 do 15%.

Na dijagnozu se posumnja u djece čije majke imaju Gravesovu bolest i visok titar stimulirajućih protutijela (TSI) a potvrđuje se mjerenjem slobodnog tiroksina (T4) i TSH u serumu. Djeci se daje antitiroidni lijek (npr. propiltiouracil u dozi od 1,7 do 3,3 mg/ kg PO 3×/dan, metimazol u dozi od 0,17 do 0,33 mg/kg PO 3×/dan), ponekad uz β–blokator (npr. propranolol u dozi od 0,8 mg/kg PO 3×/dan) za liječenje simptoma. Liječenje se mora pažljivo nadzirati i prekinuti čim se bolest povuče (liječenje Gravesove bolesti u trudnoći vidi na str. 2184).

Hipertireoza u djetinjstvu i adolescenciji: Obično je uzrok Gravesova bolest; obilježena je difuznom gušom, tireotoksikozom, te rijetko, infiltrativnom oftalmopatijom. Dijagnoza i liječenje su slični postupcima u odraslih osoba (vidi str. 1195).