Shizofrenija dječje dobi

Shizofrenija po definiciji označava postojanje halucinacija i iluzija koje dovode do značajne psihosocijalne disfunkcije a traju ≥6 mj.

Shizofrenija tipično počinje od sredine adolescencije do sredine 20–tih god. života. Osobine bolesti su u adolescenata i mladih odraslih osoba prilično slične (vidi opširnije na str. 1723). Shizofrenija je u djece prije puberteta iznimno rijetka; osobine su obično nalik onima u adolescenata i odraslih, no iluzije i vidne halucinacije (koje mogu biti češće u djece) mogu biti manje razrađene.

Psihoza naglog nastupa u malog djeteta se uvijek treba liječiti kao hitno stanje, uz podrobnu zdravstvenu obradu za utvrđivanje fiziološkog uzroka promjene duševnog stanja (npr. Wilsonova bolest, porfirije, infekcija HIV–om, trauma mozga).