Razarajući poremećaji ponašanja

Ovi poremećaji se zovu tako zbog toga što bolesna djeca razaraju one oko sebe, uključujući članove obitelji, školsko osoblje i vršnjake. Najčešći razarajući poremećaj ponašanja je poremećaj nedostatka pažnje s hiperaktivnošću (vidi str. 2483).