Društvena fobija

(Društveni anksiozni poremećaj)

Društvena fobija je trajni strah od sramoćenja, ismijavanja ili ponižavanja u društvu. Tipično, zahvaćena djeca izbjegavaju situacije koje mogu izazvati društveno prosuđivanje (poput škole). Dijagnoza se postavlja na osnovi anamneze. Liječi se bihevioralnim pristupom, a u teškim slučajevima primjenom SSRI.

Često je prvi znak društvene fobije otpor prema školi, osobito u adolescenata. Tegobe često imaju somatsko žarište (npr. “boli me trbuh”, “boli me glava”). U nekim slučajevima, zbog tih somatskih tegoba, postoji anamneza brojnih odlazaka liječniku i obrada. Zahvaćena djeca su užasnuta da bi se mogla poniziti pred vršnjacima dajući krivi odgovor, rekavši nešto neodgovarajuće, osramoćujući se ili čak povraćajući. U nekim slučajevima društvena fobija izranja nakon nezgodnog i sramotnog zbivanja. U teškim slučajevima, djeca mogu odbijati razgovor telefonom ili izlaženje iz kuće.

Bihevioralno liječenje je kamen temeljac. Djetetu ne treba dozvoliti da izostaje iz škole. Izostajanje samo pojačava oklijevanje djeteta pri “polaženju škole“.

Nisu sva djeca i adolescenti dovoljno motivirani da sudjeluju u bihevioralnom liječenju, u drugih se možda ne dobiva odgovarajuća reakcija. Takvoj djeci može značajno pomoći anksiolitik, npr. jedan od SSRI (vidi TBL. 300– 1). SSRI može smanjiti anksioznost u dovoljnoj mjeri da se djetetu olakša sudjelovanje u bihevioralnom liječenju.