Dehidracija i liječenje tekućinom

(Vidi i Pogl. 156 na str. 1233 te Hipernatrijemija i Hiponatrijemija na str. 2282)

Za razliku od postupanja kod odraslih, nadomještanje tekućine se u djece zasniva na tjelesnoj težini i specifičnim postupnicima, jer su djeca osjetljivija na manjak (i višak) tekućine. Svi postupnici su približni; od osnovne važnosti je individualizirano podešavanje na osnovi pomnog nadzora.