Bolesti krvi u perinatalnom razdoblju

Najčešći poremećaji krvi koji se otkrivaju pri rođenju su anemija i policitemija. Prenatalne i perinatalne promjene eritropoeze raspravljene su u Pogl. 271 (vidi str. 2255).