Osteopetroze

Osteopetroze se manifestiraju povećanom gustoćom kostiju te abnormalnostima oblikovanja kostiju.

Osteopetroze se mogu podijeliti na osnovi toga da li prevladava skleroza ili poremećaj oblikovanja kostiju. Neki oblici su relativno dobroćudni; drugi su progresivni i smrtonosni. Rast kostiju često znakovito iskrivljuje lice. Zbog nepravilnosti zagriza mogu biti potrebni ortodontski zahvati. Za ublažavanje povišenog intrakranijalnog tlaka ili oslobađanje ukliještenog n. facialisa (VII moždanog živca) ili n. statoacusticusa (VIII moždanog živca) može biti potrebna kirurška dekompresija.