Bolesti vidnog živca

Vidni put obuhvaća mrežnicu, vidni živac, optičku hijazmu, ogranke vidnog živca i koru okcipitalnog režnja velikog mozga (vidi SL. 107–1).

Oštećenja vidnih putova uzrokuju niz promjena vidnog polja (vidi TBL. 98–1 na str. 872).