Tumori pinealne regije

Tumori pinealne regije su najčešće tumori zametnih stanica (npr. germinom, koriokarcinom, tumor žutog tijela, teratom). Drugi primarni pinealni tumori su pineocitom i rijetki maligni pineoblastom.

Tumori pinealne regije imaju tendenciju nastajanja u djetinjstvu ali mogu nastati u bilo kojoj dobi. Mogu povisiti intrakranijalni tlak pritiskom na Sylvijev akvedukt. Također mogu izazvati parezu pogleda prema gore, ptozu i gubitak pupilarnog refleksa na svjetlo i akomodacije potiskivanjem pretektalnih područja rostralno od gornjih kolikula. Ovi tumori mogu uzrokovati preuranjeni pubertet, pogotovo u dječaka, vjerojatno zbog toga što je komprimiran hipotalamus. Germinomi su najčešći tumori pinealne regije.

ß–Humani korionski gonadotropin ili α–fetoprotein u likvoru mogu biti povišeni, ovisno o vrsti tumora. Povišene razine idu u prilog dijagnozi: razine se mogu mjeriti u svrhu praćenja terapijskog odgovora. Prognoza i liječenje ovise o histologiji tumora. Zračenje, kemoterapija, radiokirurgija i kirurgija primjenjuju se zasebno ili u kombinaciji. Germinomi su jako osjetljivi na zračenje i često se izliječe.