Internuklearna oftalmoplegija

Internuklearna oftalmoplegija je jednostrana ili obostrana pareza adukcije očnih jabučica u lateralnom horizontalnom pogledu ali ne i u konvergenciji.

Za vrijeme horizontalnog pogleda, medijalni longitudinalni fascikulus (MLF) na svakoj polovici moždanog debla, omogućava usklađenu abdukciju jednog oka s adukcijom drugog. MLF povezuje jezgru 6. moždanog živca (koja kontrolira lateralni rektus, odgovoran za abdukciju) i susjedni centar za horizontalni pogled s kontralateralnom jezgrom 3. moždanog živca (koja kontrolira medijalni rektus, odgovoran za adukciju). MLF također povezuje vestibularne jezgre s jezgrama 3. moždanog živca.

Internuklearna oftalmoplegija nastaje uslijed oštećenja MLF–a. U mladih ljudi poremećaj najčešće nastaje uslijed multiple skleroze i često je obostran. U starijih je obično jednostran i posljedica moždanog udara. Ponekad ga može uzrokovati neurosifilis, neuroborelioza, tumor ili intoksikacija lijekovima (npr. tricikličkim antidepresivima).

Lezija u MLF–u blokira impulse iz centra za horizontalni pogled prema 3. moždanom živcu; oko na zahvaćenoj strani ne može aducirati (ili aducira slabo) preko srednje linije. Zahvaćeno oko aducira normalno u konvergenciji jer ona ne zahtijeva impulse iz centra za horizontalni pogled. Ovakav nalaz razlučuje internuklearnu oftalmoplegiju od pareze 3. moždanog živca, koja oštećuje adukciju i u konvegenciji. Tijekom horizontalnog pogleda u smjeru suprotnom od zahvaćenog oka, slike su horizontalno pomaknute uzrokujući dvoslike; na abduciranom oku čest je nistagmus. Ponekad nastaje vertikalni obostrani nistagmus pri pokušaju pogleda prema gore. Terapija je usmjerena na uzročni poremećaj.

Sindrom jedan i pol: Ovaj rijedak sindrom nastaje ako oštećenje zahvaća centar za horizontalni pogled u ponsu i istostrani MLF. Oči se ne mogu pomicati horizontalno, osim što se oko na strani kontralateralnoj od oštećenja može abducirati; konvergencija je sačuvana. Uzroci sindroma mogu biti multipla skleroza, infarkt, krvarenje i tumor. Poboljšanje je moguće (npr. nakon radioterapije tumora ili liječenjem multiple skleroze), ali nakon infarkta je često ograničeno.

TABLICA 219–2

ČEŠĆI POREMEĆAJI BULBOMOTORIKE

KLINIČKI NALAZ

OŠTEĆENJE

ČESTI UZROCI

Pareze

Pareza horizontalnog pogleda u jednom smjeru, obično obostrana

Pareza konjugiranog horizontalnog pogleda

Oštećenja oba centra za horizontalni pogled u ponsu i 6. moždanog živca ipsilateralno ili oštećenje frontalnog korteksa kontralateralno

Obostrana pareza svih pokreta horizontalnog pogleda osim abdukcije oka na strani kontralateralnoj oštećenju; konvergencija nezahvaćena

Sindrom jedan i pol

Oštećenje u medijalnom longitudinalnom fasciklu i ipsilateralnom pontinom centru za lateralni pogled

Jednostrana ili obostrana pareza očne adukcije u horizontalnom lateralnom pogledu ali ne i u konvergenciji

Internuklearna oftalmoplegija

Oštećenje u medijalnom longitudinalnom fasciklu

Obostrana pareza pogleda prema gore s proširenim zjenicama i slabom reakcijom na svjetlo

Parinaudov sindrom (vrsta pareze konjugiranog vertikalnog pogleda)

Pinealni tumor ili infarkt srednjeg mozga

Obostrana pareza pogleda prema dolje

Pareza konjugiranog pogleda prema dolje

Progresivna supranuklearna paraliza

Jednostrana pareza očne abdukcije i pogleda prema dolje i gore, ptoza i često dilatacija zjenice

Pareza 3. moždanog živca

Aneurizme, transtentorijalna hernijacija, ishemija živca ili srednjeg mozga

Jednostrana pareza vertikalnog pogleda u adukciji; može biti diskretna, dovodi do simptoma ali ne i kliničkih znakova

Pareza 4. moždanog živca

Idiopatska, trauma glave

Jednostrana pareza očne abdukcije

Pareza 6. možd anog živca

Idiopatska, infarkt, vaskulitis, povećani intrakranijalni tlak, Wernickeova encefalopatija, multipla skleroza

Nevoljni ili patološki pokreti

Ritmički nevoljni pokreti, obično obostrano

Nistagmus

Vidi OKVIR 84–1 na str. 776

Brzi trzaji prema dolje, polagani povratak prema gore u srednju poziciju

Trzaji očiju

Opsežno oštećenje ili disfunkcija ponsa

Prebacivanje pogleda praćeno s nekoliko oscilirajućih trzajeva

Okularna dismetrija

Oštećenje cerebelarnih putova

Brze oscilacije oko točke fiksacije

Okular no treperenje

Oštećenje cerebelarnih putova

Brzi, konjugirani, kaotični pokreti bulbusa, često s difuznim mioklonusom

Opsoklonus

Mnogobrojni uzroci: postanoksična encefalopatija, skriveni neuroblastom, ataksija–teleangiektazija