Hemifacijalni spazmi

Hemifacijalni spazam je jednostrana bezbolna, nepravilna kontrakcija muskulature lica koja nastaje uslijed oštećenja 7. moždanog (facijalnog) živca. Patofiziologija i liječenje su slični kao kod trigeminalne neuralgije, osim što je učinkovit i botulinumski toksin.