Glosofaringealna neuralgija

Glosofaringealna neuralgija se očituje ponavljanim napadima jake boli u opskrbnom području 9. moždanog živca (stražnji dio ždrijela i jezika, srednje uho). Dijagnoza se postavlja klinički. Liječi se obično karbamazepinom ili gabapentinom.

Glosofaringealna neuralgija ponekad nastaje zbog kompresije živca aberantnom, pulsirajućom arterijom, slično kao i trigeminalna neuralgija i hemifacijalni spazam. Rijetko, uzrok može biti tumor u cerebelopontinom uglu ili vratu. Obično se uzrok ne može ustanoviti. Poremećaj je rijedak, češće pogađa muškarce, obično nakon 40. godine života.

Kao i u trigeminalnoj neuralgiji, karakteristični su paroksizmalni napadi jednostrane, kratke, oštre i probadajuće (sijevajuće) boli koji nastupaju spontano ili su precipitirani određenim pokretima (npr. žvakanjem, gutanjem, govorom, kihanjem). Bol, koja traje nekoliko sekundi do nekoliko minuta, obično počinje u tonzilarnoj regiji ili na bazi jezika te se širi u ipsilateralno uho. U 1 do 2% bolesnika povećana aktivnost vagusa može uzrokovati sinusni zastoj sa sinkopom; takvi napadi mogu biti vrlo rijetki.

Dijagnoza i liječenje

Dijagnoza se postavlja klinički. Glosofaringealnu neuralgiju treba razlučiti od trigeminalne neuralgije: drugačija je lokalizacija boli; u glosofaringealnoj neuralgiji gutanje ili dodirivanje tonzila s aplikatorom može provocirati bol, a lokalna primjena lidokaina na ždrijelo privremeno eliminira spontanu ili izazvanu bol. Tonzilarni, faringealni i tumori pontocerebelarnog kuta kao i metastatske lezije u prednjem vratnom trokutu moraju se isključiti MR–om.

Liječenje je isto kao i kod trigeminalne neuralgije (vidi str. 1875). Ako su peroralno primijenjeni lijekovi neučinkoviti, lokalno primijenjeni kokain na sluznicu ždrijela može dovesti do privremenog olakšanja; ponekad je potrebno učiniti kirurški zahvat s dekompresijom živca od pulsirajuće arterije.

Ako je bol ograničena na ždrijelo, kirurški zahvat se može ograničiti na ekstrakranijalni dio živca; ako bol ima širu distribuciju, kirurški zahvat mora uključivati i intrakranijalni dio živca.