Periferne neuropatije

Periferna neuropatija je disfunkcija spinalnog živca, ili živca distalno od pleksusa ili korjenova. Obuhvaća brojne sindrome koji se očituju različitim stupnjevima osjetnih poremećaja, bolovima, mišićnom slabošću i atrofijom, oslabljenim dubokim tetivnim refleksima i vazomotornim simptomima koji se javljaju sami ili u kombinaciji. Inicijalna klasifikacija počiva na anamnezi i fizikalnom pregledu a mora se potvrditi elektromiografijom i ispitivanjem brzine provođenja impulsa. Liječenje je usmjereno na uzrok.

Periferna neuropatija može zahvatiti jedan živac (mononeuropatija), 2 živaca u odvojenim područjima (multipla mononeuropatija), ili više živaca istodobno (polineuropatija).