Tropska spastična parapareza/mijelopatija prouzročena s htlv-1

Tropska spastična parapareza/mijelopatija prouzročena s HTLV–1 je sporoprogresivna virusna bolest kralježnične moždine imunološki posredovana, a uzročnik je humani T–limfotropni virus 1 (HTLV–1). Uzrokuje spastičnu slabost obje noge. Dijagnosticira se serološkim i PCR testovima seruma i likvora. Liječi se potpornim mjerama a mogu se oprobati i imunosupresivne terapije.

Retrovirus humanog T–limfotropnog virusa 1 (HLTV–1) se prenosi seksualnim kontaktom, IV drogama (narkomanija), transfuzijom krvi ili dojenjem s majke na dijete. Najčešći je među prostitutkama, IV narkomanima, bolesnicima na dijalizi i osobama iz endemskih područja poput ekvatorijalnih predjela, južnog Japana i dijelova Južne Amerike. HTLV–2 može uzrokovati sličan poremećaj.

Virus se nalazi u T–stanicama u krvi i likvoru. Perivaskularna i parenhimska infiltracija CD4+ memorijskim T–stanicama, CD8+ citotoksičnim T–stanicama i makrofagima se pojavljuje u kralježničnoj moždini, kao i astrocitoza. Upala spinalne sive i bijele tvari napreduje kroz nekoliko godina od pojave neuroloških simptoma, uzrokujući prvenstveno degeneraciju lateralnih i stražnjih kolumni. Također se gube mijelin i aksoni u prednjim kolumnama.

Spastična pareza se razvija postupno u obje noge, s ekstenzornim plantarnim odgovorima i obostranim simetričnim gubitkom osjeta vibracije u stopalima. Refleksi Ahilove tetive su često ugašeni. Česta je urinarna inkontinencija i nagon na hitno mokrenje. Bolest najčešće napreduje kroz nekoliko godina.

Dijagnoza i liječenje

Na poremećaj najčešće upućuju tipični neurološki ispadi koji su neobjašnjeni, posebno u bolesnika s čimbenicima rizika. Indicirani su serološki i PCR testovi seruma i likvora te MR kralježnične moždine. Ako je omjer antitijela na HTLV–1 u likvoru prema onom u serumu >1 ili je PCR na HTLV–1 antigen u likvoru pozitivan, dijagnoza je vrlo vjerojatna. Razina proteina i Ig u likvoru može također biti povišena, a često se nađu i oligoklonalne vrpce; limfocitna pleocitoza nastaje u do 50% slučajeva. Lezije kralježnične moždine su često hiperintenzivne na T2–tehnici MR prikaza.

Niti jedan oblik liječenja nije dokazano učinkovit ali interferon–α, IV imunoglobulin i oralni metilprednizolon mogu biti od koristi. Spasticitet se liječi simptomatski.