Spinalni subduralni ili epiduralni hematom

Spinalni subduralni ili epiduralni hematom je nakupina krvi u subduralnom ili epiduralnom prostoru koja može mehanički pritiskati kralježničnu moždinu.

Spinalni subduralni ili epiduralni hematom (najčešće torakalni ili lumbalni) je rijedak ali može nastati uslijed traume leđa, antikoagulantne ili trombolitičke terapije ili kod bolesnika s hemoragičnom dijatezom, ili zbog lumbalne punkcije. Simptomi počinju lokalnim ili radikularnim bolovima u leđima, a izražena je i perkutorna osjetljivost; smetnje su često jake. Može doći do kompresije na kralježničnu moždinu; kompresija na lumbalne spinalne korijenove može uzrokovati sindrom kaude ekvine i parezu donjih udova. Deficiti se razvijaju kroz nekoliko minuta do nekoliko sati.

Na hematom se sumnja u bolesnika s akutnom, netraumatskom kompresijom kralježnične moždine ili naglo nastalom parezom donjih udova, posebice ako postoji mogući uzrok (npr. trauma, hemoragična dijateza). Dijagnosticira se MR–om, ili ako MR nije trenutno dostupna, mijelografijom plus CT. Liječi se trenutnom kirurškom drenažom. Bolesnicima koji uzimaju kumarinska antikoagulantna sredstva daje se fitonadion (vitamin K1) 2,5 do 10 mg SC i prema potrebi svježa smrznuta plazma za normalizaciju INR–a. Bolesnicima s trombocitopenijom daju se trombociti (vidi str. 1066).