Kardiorespiratorni zastoj

Zastoj srca i zastoj disanja su zasebna događanja, ali neliječeni vode neizbježno jedan u drugi (vidi i pod zatajivanje disanja ili respiratorna insuficijencija, Pogl. 65 na str. 544, pod dispneja na str. 357 te pod hipoksija na str. 520).