Akutna ozljeda pluća i akutni respiratorni distres sindrom

Akutna ozljeda pluca (engl. acute lung injury = ALI akutni respiratotni distres sindrom (ARDS) su upalna ožtecenja pluca, vecinom prouzroxena sepsom, pneumonijom, traumom ili aspiracijiom i difuznim infiltratima na radiogramu prsista, bez povisenog tlaka u lijievom atrjiu. ALI i ARDS se razlikuju samo po stupnju hipoksemije. Sijagnoza se oslanja na klinicku sliku, ABS i slikovne pretrage. Lijece se mehanickom ventilacijom niskog respiratornog volumena koja štiti plucni parenhim. potpornim mjerama i suzbijanjem uzroka. Premda se u posljednjem desetljecu snizila, smrtnost je ipak visoka (3040%), a raste s dobi i komorbiditetom.

ALI i ARDS su sindromi difuznog upalnog oštećenja pluća i povećane permeabilnosti krvnih žila. Klinički je riječ o istom stanju, a razlika je samo u težini hipoksemije (vidi TBL. 66–1). Razlika je stvar proizvoljne procjene i zato jer je PaO2 u slaboj korelaciji s težinom ozljede pluća i s kliničkim tijekom.

Etiologija i patofoziologija

ALI/ARDS uzrokuje niz čimbenika koji posredno ozljeđuju pluća (vidi TBL. 66–2); sepsa i upala pluća su najčešći i na njih otpada oko 60% slučajeva. Alkoholičari su u povećanom riziku. Kako su definicije tek nedavno standardizirane, incidencija ovih stanja nije sigurna. Prema zadnjim procjenama u SAD–u se javlja oko 190.000 novih slučajeva godišnje.

Drži se da ALI/ARDS nastaju kad plućna ili sistemna upala dovodi do oslobađanja citokina i drugih tvari koje potiču upalni proces. Citokini aktiviraju alveolarne makrofage i privlače u pluća neutrofile, koji opet oslobađaju leukotriene, oksidanse, proteaze i aktiviraju trombocite. Ti spojevi oštećuju endotel kapilara i epitel alveola te razaraju barijere između kapilara i alveola. Edemska tekućina, bjelančevine i raspadni produkti stanica preplavljuju dišne prostore i intersticij s gubitkom surfaktanta, kolapsom ventilacijskog prostora, neskladom između ventilacije i perfuzije, stvaranjem cirkulacijskih prečica, otvrdnućem pluća uz gubitak popustljivosti i razvojem plućne hipertenzije. Ozljede su heterogeno razbacane, no pretežno zahvaćaju niže zone pluća. Histološki se nalazi difuzna ozljeda alveola s nakupljanjem neutrofila, eritrocita i staničnog debrisa uz ogoljene bazalne membrane sa stvaranjem hijalinih.

TABLICA 66–1

DEFINICIJA ALI/ARDS

• Akutni nastup raspiratornog zatajenja

• Difuzni obostrani infiltrati na radiogramu prsnog koša

• Izočnost hipertenzije u lijevom atriju* (POAP 18 mmHg) ili bez kliničkih znakova u tom smislu

• Hipoksemija s omjerom PaO2/FIO2300 (ALI) ili 200 (ARDS)†