Gerijatrijska farmakoterapija

Provedba što djelotvornije i što podnošljivije farmakoterapije jedan je od vodećih izazova u gerijatriji. Starije osobe uzimaju više lijekova od ikoje druge dobne skupine, a brojne kronične bolesti utječu na njihov terapijski odgovor. Akutne i kronične bolesti mogu dodatno oslabiti već narušene fiziološke rezerve i povećati opasnost nuspojava. Starenjem se usto mijenjaju i farmakodinamika i farmakokinetika, što utječe na izbor i na doziranje mnogih lijekova. Starije osobe često ne mogu pribaviti neophodne lijekove ili si ih ne mogu priuštiti, a nerijetko teško provode iole složenije terapijske protokole, što još više usložnjava provedbu terapije.

Učestalost uzimanja lijekova na recept među odraslim, ambulantnim osobama osjetno raste s dobi. U populaciji 65 god., >90% uzima 1 lijek/tjedno, >40% uzima 5 različitih lijekova, a 12% uzima 10 različitih lijekova tjedno. Žene troše više lijekova, naročito psihoaktivnih i antireumatskih. Potrošnja je najveća kod onemoćalih, posebno onih u bolnicama ili staračkim domovima; tipičan štićenih potonjih institucija redovito uzima 7–8 različitih lijekova.

Farmakoterapija je u gerijatriji neupitno korisna ako se ordinira i provodi na primjeren način. Lijekovi su presudni u liječenju i u prevenciji niza akutnih i kroničnih stanja; neki suzbijaju bolest, a drugi smanjuju simptome i poboljšavaju kvalitetu življenja. Ipak, ova je dobna skupina posebno sklona nuspojavama (vidi str. 2533 i 2536). Učestalost nuspojava među ambulantnim pacijentima 65 god. iznosi oko 50/1000 pacijent/godina, približno 30% ih otpada na terapijske greške, većinom u propisivanju ili u praćenju, odnosno u suradljivosti.

Politerapija (istodobno uzimanje više lijekova) nije prava mjera racionalnosti jer starije osobe imaju po nekoliko bolesti koje zahtijevaju liječenje. Ipak, često uzimaju nepotrebne lijekove, propisane za banalne simptome, koji se najbolje kontroliraju nefarmakološkim mjerama. Uporaba nepotrebnih lijekova (npr. analgetika, antibiotika, H 2blokatora, hipnotika, laksativa) povećava troškove i uzrokuje suvišne nuspojave.

Neke pak lijekove ova dobna skupina koristi premalo. To se npr. odnosi na antidepresive, analgetike, lijekove za srčanu dekompenzaciju ili za inkontinenciju, odnosno za prevenciju glaukoma, gripe ili pneumokoknih infekcija.