Farmakodinamika

Farmakodinamika, koja se bavi onim što lijek čini organizmu, proučava vezanje o receptore, uključujući njihovu osjetljivost, postreceptorske učinke i kemijske interakcije. Farmakodinamika skupa s farmakokinetikom (str. 2520) pomaže u razumijevanju djelovanja lijekova.

Na farmakodinamiku utječu fiziološke promjene zbog bolesti, starosti ili nazočnost drugih lijekova. U otklone koji utječu na učinke lijekova idu genetske mutacije, tireotoksikoza, pothranjenost, mijastenija i neki oblici inzulin–rezistentnog dijabetesa. Ta stanja mijenjaju vezanje o receptore, mijenjaju razine veznih bjelančevina ili smanjuju osjetljivost receptora. Starosne promjene farmakodinamike posljedice su alteracija u vezanju o receptore ili u postreceptorskim odgovorima (vidi TBL. 306–2 na str. 2537). Takve interakcije među lijekovima posljedica su kompeticije za vezna mjesta receptora ili promijenjenog postreceptorskog odgovora.