Respiratorni virusi

(Vidi i Bronhiolitis na str. 2305 i Krup na str. 2307.)

Virusne infekcije često zahvaćaju gornji ili donji dio dišnog sustava. Premda se mogu podijeliti prema uzročniku (npr. gripa), obično se dijele klinički, ovisno o sindromu koji izazivaju (npr. obična prehlada, bronhiolitis, krup). Premda specifični patogeni obično izazivaju karakteristične kliničke manifestacije (npr. rinovirusi i obična prehlade ili respiratorni sincicijski virus [RSV] i brionhiolitis), svaki od njih može izazvati bilo koji od virusnih dišnih sindroma.

Izraženost virusne dišne bolesti se uvelike razlikuje, a teška je bolest najčešća u staraca i djece. Pobol može biti posljedica neposredne virusne infekcije ili biti posredan, uslijed pogoršanja osnovnih kardiopulmonalnih bolesti ili bakterijske superinfekcije pluća, paranazalnih sinusa ili srednjeg uha.

Otkrivanje virusnih uzročnika pomoću PCR–a, uzgoja u kulturi ili seroloških pretraga je u pravilu presporo da bi bilo korisno za liječenje bolesnika, no korisno je za epidemiološki nadzor. Za gripu i RSV postoje br že dijagnostičke pretrage, no njihova korist za rutinsku zdravstvenu skrb nije jasna. Odluke o postupanju se obično zasnivaju na kliničkim podacima i epidemiologiji.

Liječenje

Liječenje virusnih dišnih infekcija je obično potporno. Antibiotici nisu učinkoviti protiv virusa a profilaksa sekundarnih bakterijskih infekcija se ne preporučuje. Antibiotike treba primijeniti samo kada se razviju sekundarne bakterijske infekcije. U bolesnika s kroničnom plućnom bolešću se antibiotici mogu primjenjivati velikodušnije. U djece s dišnim infekcijama ne treba primjenjivati acetilsalicilnu kiselinu (ASK) zbog opasnosti od Reyeova sindroma. Neki bolesnici kašlju tjednima nakon povlačenja infekcije gornjeg dišnog sustava. Simptomi se mogu ublažiti inhalacijom bronhodilatatora ili kortikosteroidima.

U nekim slučajevima donekle pomažu antivirusni lijekovi. Amantadin, rimantadin, oseltamivir i zanamivir su učinkoviti protiv gripe. Primjena ribavirina, analoga guanozina koji inhibira replikaciju mnogih RNK i DNK virusa dolazi u obzir kod jako imunokompromitiranih bolesnika s infekcijom donjeg dišnog sustava uzrokovanom RSV–om.