Progresivni panencefalitis u sklopu rubeole

Progresivni panencefalitis u sklopu rubeole je neurološki poremećaj koji se javlja u djece s kongenitalnom rubeolom. Pretpostavlja se da nastaje zbog perzistencije ili reaktivacije infekcije virusom rubeole.

U neke djece s kongenitalnom rubeolom (npr. s gluhoćom, kataraktom, mikrocefalijom i mentalnom retardacijom) mogu se pojaviti neurološka oštećenja u ranom pubertetu.

Na dijagnozu progresivnog panencefalitisa treba posumnjati ako se u djeteta s kongenitalnom rubeolom pojavi progresivni spasticitet, ataksija, mentalna retardacija ili konvulzije. U tom slučaju je potrebno učiniti pregled likvora i serološke pretrage. Mogu se naći povišene vrijednosti ukupnih proteina i globulina u likvoru, te visok titar protutijela protiv rubeole u likvoru i u serumu. CT mozga može otkriti proširenje ventrikularnog sustava na račun cerebelarne atrofije i poremećaja bijele tvari. Biopsija mozga je ponekad potrebna radi isključenja drugih uzroka encefalitisa ili encefalopatije. Virus rubeole obično se ne može dokazati u kulturi niti imunohistokemijskim testiranjem. Ne postoji specifično liječenje za ovu bolest.