Primarni amebni meningoencefalitis

Primarni amebni meningoencefalitis je obično smrtonosna, akutna infekcija CNS–a, koju uzrokuje Naegleria fowleri.

N. fowleri živi širom svijeta u slatkim vodama. Plivanje u zagađenoj vodi izlaže uzročniku nosnu sluznicu, kroz koju može doprijeti do CNS–a putem olfaktornog neuroepitela u kribriformne lamine. Većina bolesnika su zdrava djeca ili mladi odrasli.

Simptomi započinju za 1 do 2 tj. nakon izlaganja, ponekad s promjenom osjeta mirisa i okusa. Slijedi galopirajući meningoencefalitis s glavoboljom, meningizmom i promjenama mentalnog statusa, napredujući do smrti unutar 10 dana, obično uslijed hernijacije mozga.

Na dijagnozu se posumnja na osnovi anamneze o plivanju u slatkoj vodi, no potvrđivanje je teško jer su nalazi CT–a i uobičajenih pretraga likvora, premda nužni zbog isključivanja drugih uzroka, nespecifični. Treba učiniti vlažni (nativni) razmaz likvora, u kojem se mogu uočiti pokretni amebni trofozoiti (koji bivaju uništeni bojenjem po Gramu).

Preživjelo je tek nekoliko bolesnika, tako da nije jasno koje je liječenje najbolje. Razumno liječenje uključuje intravensku i intratekalnu primjenu amfotericina B; nejasno je koje su doze učinkovite. Neki su dodavali rifampicin oralno, mikonazol oralno i intratekalno, te sulfizoksazol oralno. Eksperimentalni dokazi ukazuju kako bi koristan mogao biti azitromicin.