Imunizacija

Imunost se može postići aktivno, primjenom antigena (npr. cjepiva, toksoida) ili pasivno, primjenom protutijela (npr. imunog globulina, antitoksina). Toksoid je bakterijski toksin, obrađen tako da ne bude toksičan a da još uvijek može pobuditi stvaranje protutijela. Cjepivo je suspenzija cijelih (živih ili inaktiviranih) ili frakcioniranih bakterija ili virusa koji su obrađeni tako da nisu patogeni. TABLICA 169–1 navodi cjepiva koja su dostupna u SAD–u.

Cjepiva treba primjenjivati točno prema popratnim uputama; međutim, razmak između niza doza se može povećati, bez utjecaja na učinkovitost. Cjepiva se putem injekcija obično primjenjuju IM u sredinu lateralnog dijela bedra (u tek prohodale i veće djece) ili u deltoidni mišić (u školske djece i odraslih). Roditelji trebaju čuvati zabilježene podatke o cijepljenju svakog djeteta.