Mukormikoza

Mukormikoza je infekcija koju uzrokuju različite vrste gljivica, uključujući Rhizopus, Rhizomucor, Absidia i Basidiobolus. Simptomi su najčešće posljedica prodora nekrotičnih lezija u nos i nepce s bolovima, vrućicom, celulitisom orbite, proptozom i gnojnim iscjetkom iz nosa. Mogući su i simptomi sa strane CNS–a. Plućni simptomi su teški a uključuju produktivni kašalj, visoku vrućicu i toksičnost. Dijagnoza se postavlja prvenstveno klinički, zahtijeva visok indeks sumnje, a može se potvrditi patohistološki. Liječi se IV amfotericinom B.

Infekcija je najčešća u imunokompromitiranih ljudi, u bolesnika s loše kontroliranim dijabetesom, te u bolesnika koji primaju deferoksamin (lijek koji veže željezo).

Rinocerebralna mukormikoza je najčešći oblik, ali ponekad se razviju primarne kožne, plućne ili GI lezije, a moguć je i hematogeni rasap na druga mjesta.

Simptomi, znakovi i dijagnoza

Rinocerebralne infekcije su obično teške a često i fatalne. Nekrotične lezije se pojavljuju na sluznici nosa a ponekad na nepcu. Prodor hifa u krvne žile vodi do progresivne nekroze tkiva koja može zahvatiti nosni septum, nepce i kosti koje okružuju orbitu ili sinuse. Manifestacije mogu biti bol, vrućica, celulitis orbite, proptoza, gnojni iscjedak iz nosa i nekroza sluznice. Progresivno širenje nekroze u mozak može izazvati znakove tromboze kavernoznog sinusa, konvulzije, afaziju ili hemiplegiju. Plućne infekcije sliče na invazivnu aspergilozu. Kutane infekcije s Rhizopus se razviju ispod okluzivnih zavoja.

Dijagnoza zahtijeva visok indeks sumnje i detaljan pregled uzoraka tkiva na velike neseptirane hife nepravilnog promjera koje se granaju, jer veći dio nekrotičnog staničnog otpada ne sadrži uzročnike. Iz neobješnjivih razloga kulture su obično negativne, čak i kad su hife jasno vidljive u tkivu. CT i RTG snimke obično potcijene ili previde značajno razaranje kosti.

Liječenje

Učinkovita terapija zahtijeva dobru kontrolu dijabetesa ili, ako je ikako moguće, otklanjanje imunosupresije ili ukidanje deferoksamina. Budući da su azoli nedjelotvorni, mora se primijeniti IV amfotericin B. Kirurška nekrektomija nekrotičnog tkiva obično je nužna. Većina stručnjaka primijenjuje visoke doze lipidnih pripravaka amfotericina B (do 10 mg/kg/dan). Eksperimentalni antifungalni azol, posakonazol, pokazao je obećavajuće rezultate kod plućne mukormikoze u imunokompromitiranih domaćina, zajedno s odgovarajućim kirurškim zahvatima.