Biologija zaraznih bolesti

Zdrava osoba živi u skladu s mikrobnom florom koja pomaže u obrani svog domaćina od naseljavanja patogena, kako obično nazivamo mikroorganizme sa sposobnošću izazivanja bolesti. Mikrobnu floru sačinjavaju ponajprije bakterije i gljivice i u nju spada flora koja se nalazi u tijelu trajno i koja se, ukoliko je poremećena, brzo uspostavlja te prolazna flora, koja može naseliti domaćina u vremenu od nekoliko sati do tjedana, no koja se ne uspostavlja trajno. Organizmi koji sačinjavaju normalnu floru mogu ponekad uzrokovati bolest, osobito kad je obrana poremećena.

Tropizam, ili sklonost određenim tkivima, određuje koje će mjesto u tijelu mikroorganizmi naseliti. Na normalnu floru utječe i tropizam i mnogi drugi čimbenici (npr. prehrana, higijena, sanitarne okolnosti, zagađenje zraka). Laktobacili su, primjerice, česti u osoba koje uzimaju velike količine mliječnih proizvod; Haemophilus influenzae naseljava traheobronhalno stablo bolesnika s KOPB.