Sustav humanog leukocitnog antigena

Sustav humanog leukocitnog antigena (engl. human leukocyte antigen = HLA), glavni sustav tkivne snošljivosti (podudarnosti ili histokompatibilnosti; engl. major histocompatibility compleks = MHC) u ljudi se nalazi na 6. kromosomu. On kodira molekule stanične površine specijalizirane za predočavanje antigenskih peptida T–staničnim receptorima (TCR) na T limfocitima. MHC molekule koje predočavaju Ag su podijeljene u dva glavna razreda.

Razred molekula MHC I nalazi se na površini svih stanica s jezgrama i na trombocitima. Ovi su polipeptidi građeni od teškog lanca vezanog na molekulu β2–mikroglobulina. Teški lanac se sastoji od 2 domene koje vežu peptide, domene slične Ig i transmembranske regije s citoplazmatskim repom. HLA–A, –B ili –C lokusi su kodirajući geni za teški lanac MHC I molekula. Limfociti koji prepoznaju antigen u sklopu MHC I eksprimiraju CD8 molekulu i često imaju pridruženu izvršnu citotoksičnu funkciju.

Klasa II MHC molekula nalazi se na Ag–predočnim stanicama (B–limfocitima, makrofagima, dendritičnim stanicama, Langerhansovim stanicama), epitelnim stanicama timusa i aktiviranim T limfocitima (ali ne i mirujućim T stanicama); IFN–γ može potaknuti većinu stanica s jezgrom na ekspresiju MHC II molekula. Klasa II MHC molekula se sastoji od 2 polipeptidna (α i β) lanca: svaki lanac ima domenu za vezanje peptida, domenu sličnu Ig–u i transmembransku regiju s citoplazmatskim repom. Oba polipeptidna lanca kodiraju geni u HLA–DP, –DQ ili –DR regiji 6. kromosoma. Limfociti koji prepoznaju antigen u sklopu MHC II eksprimiraju CD4 molekulu i često su T pomočnićki limfociti.

Grupa važnih upalnih molekula, nazvana molekule MHC III razreda, obuhvaća komponente komplementa (npr. C2, C4, faktor B), faktor tumorske nekroze–α (TNF–α) i proteine toplinskog šoka.

Individualnim alelima svakog lokusa dana su standardizirana obilježja (npr. HLA–A1, –B5, – Cw1, –DR1). Aleli definirani sekvencama DNK su nazvani tako da identificiraju gen i da daju svakom alelu jedinstven broj koji se sastoji od HLA lokusa, zvjezdice, 2 broja koja predstavljaju serološki ekvivalent antigena i 2 broja koja predstavljaju specifične alele (npr A*0201, DRB1*0103, DQA1*0102). Ponekad se dodaje još jedan broj radi identifikacije različitih podvrsta.

Neke su bolesti povezane sa specifičnim HLA antigenima (npr. psorijaza sa HLA–Cw6, ankilozni spondilitis i reaktivni artritis sa HLA– B27, narkolepsija sa HLA–DR2 i HLA– DQB1*0602, dijabetes tipa 1 sa HLA–DQ2 i HLA–DQ8, multipla skleroza sa HLA–DR2, RA sa HLA–DRB–1).