Bolesti zgrušavanja

Abnormalno krvarenje je posljedica koagulopatije (str. 1072), promjena trombocita (Tr) ili krvnih žila. Bolesti zgrušavanja mogu biti stečene ili nasljedne. Vodeći uzroci stečenih koagulopatija su manjak vitamina K (str. 45), bolesti jetre, DIK i cirkulirajući antikoagulansi. Teške hepatopatije (npr. ciroza, fulminantni hepatitis, akutna masna jetra u trudnoći) mogu poremetiti hemostazu smanjenom sintezom faktora koagulacije. Kako su svi čimbenici zgrušavanja jetrenog podrijetla, i PV i PTV su produženi pri težim bolestima jetre (PV se mahom iskazuje kao INR). Dekompenzirana hepatopatija ponekad uzrokuje i pretjeranu fibrinolizu s krvarenjima zbog smanjene sinteze α2–antiplazmina.

Najčešći nasljedni poremećaj hemostaze je von Willebrandova bolest (str. 1071), a najčešće nasljedne koagulopatije su hemofilije.