Astma u trudnoći

Učinak trudnoće na astmu je različit; pogoršanje je češće od poboljšanja, no većina trudnica nema teške napade. Učinak astme na trudnoću se također razlikuje, ali je povećana opasnost od prijevremenog poroda i zastoja u rastu fetusa.

Trudnoća obično ne mijenja uobičajeno liječenje astme (vidi opširnije u Pogl. 48 na str. 381). Inhalacijski bronhodilatatori i kortikosteroidi predstavljaju prvu liniju obrane prilikom održavanja postojećeg stanja. Teofilin se više ne preporučuje za rutinsku primjenu u trudnoći. Kod akutne egzacerbacije se može primijeniti metilprednizolon u dozi od 60 mg IV svakih 6 h tijekom 24 do 48 h, nakon čega slijedi prednizon oralno u podešenoj dozi.