Povraćanje u ranoj trudnoći

Mučnina i povraćanje su česti u trudnoći; smatra se kako nastaju zbog naglog porasta razine estrogena. Premda je povraćanje u jutarnjim satima (jutarnja mučnina) tipično, mučnina i povraćanje se mogu pojaviti u bilo koje vrijeme. Ti su simptomi česti i najizraženiji u 1. tromjesečju trudnoće. Hyperemesis gravidarum—trudničko povraćanje (vidi str. 2195) je trajno, trudnoćom izazvano povraćanje koje uzrokuje značajnu dehidraciju, često s poremećajem elektrolita ili ketozom. Ponekad mučninu mogu izazvati vitaminski pripravci sa željezom. Rijetko, trajno povraćanje može izazvati hidatiformna mola. Povraćanje može također nastati zbog mnogih neporodničkih razloga.

Obrada

Ako započne nakon 1. tromjesečja trudnoće, vjerojatnost da je povraćanje izazvano trudnoćom je manja. Povraćanje je vjerojatno posljedica trudnoće ako traje nekoliko dana do tjedana, bez boli u trbuhu i bez drugih očitih uzroka. Ako se sumnja na hyperemesis gravidarum, mjere se ketoni u mokraći; ako su simptomi osobito teški ili ne prestaju, mjere se elektroliti u serumu. Kako bi se isključila mola, trebalo bi dokazati normalnu intrauterinu trudnoću. Ostale pretrage se rade ovisno o neporodničkom poremećaju na koji se sumnja.

Liječenje

Povraćanje izazvano trudnoćom se može ublažiti čestim uzimanjem pića i jela (5 do 6 malih obroka/dan), ali bi se smjele uzimati samo male količine hrane (npr. keksa, bezalkoholnih pića, tzv. BRAT dijeta [engl. bananas, rice, applesauce, dry toast—banana, riža, jabučni sok, suhi tost]). Može pomoći uzimanje hrane prije ustajanja. Ako se sumnja na dehidraciju (npr. zbog hyperemesis gravidarum), IV se daje fiziološka ili Ringerova otopina, a utvrđeni elektrolitski poremećaji se ispravljaju.

Za ublažavanje mučnine i povraćanja tijekom 1. tromjesečja a bez dokaza o nepoželjnim učincima na fetus, često se propisuju antiemetici doksilamin (10 mg PO prije spavanja), metoklopramid (10 mg PO ili IV svakih 8 h prema potrebi), ondansetron (8 mg PO ili IM svakih 12 h prema potrebi), prometazin (12,5 do 25 mg PO, IM ili rektalno svakih 6 h prema potrebi) i piridoksin (vitamin B6; 10 do 25 mg PO triput dnevno prema potrebi); ovi se lijekovi mogu bez bojazni primjenjivati za cijelo vrijeme trudnoće. Pomoći mogu đumbir, akupunktura, narukvice protiv bolesti vožnje i hipnoza, kao i zamjena pripravka prenatalnih vitamina s dječjim pripravcima za cuclanje koji sadrže folat.