Poremećaji menstruacije

(Za opis menstruacijskog ciklusa vidi str. 2071.)

Poremećaji menstruacije obuhvaćaju amenoreju, disfunkcijsko krvarenje iz maternice, dismenoreju (primarnu ili sekundarnu) i premenstruacijski sindrom. Nepravilni menzes ili njegov izostanak te nemenstruacijsko krvarenje imaju brojne uzroke, no u žena reproduktivne dobi trebalo bi uvijek posumnjati na trudnoću. Abnormalno krvarenje u žena koje nisu u drugom stanju (vidi str. 2066) obrađuje se na različito od krvarenja u trudnica (vidi str. 2153 i 2155).