Prijevremeno puknuće plodovih ovoja

Puknuće plodovih ovoja prije početka trudova smatra se prijevremenim; zbog njega ponekad nastaje infekcija. Dijagnoza se postavlja klinički. Ako su fetalna pluća nezrela a infekcije nema, liječi se mirovanjem u krevetu uz odgađanje poroda Mg sulfatom i drugim tokoliticima, prema potrebi. Ako su fetalna pluća zrela ili ako postoji ugroženost fetusa ili infekcija, liječenje se sastoji u hitnom porodu (npr. indukcijom poroda).

Prijevremeno puknuće plodovih ovoja (engl. premature rupture of membranes = PROM) se može dogoditi u terminu ili ranije (zvano prijevremeni PROM). Prijevremeni PROM stvara sklonost prijevremenom porodu. PROM u bilo koje doba povećava opasnost od infekcije u žene (korioamnionitis), novorođenčeta (sepsa) ili oboje; ispadanja pupkovine; i fetalnih komplikacija poput abnormalnog položaja zglobova i hipoplazije pluća, do koje može doći uz PROM <24 tj. Najčešći uzročnici infekcije su streptokoki grupe B. Ostali organizmi iz rodnice mogu također uzrokovati infekciju.

Razdoblje između PROM–a i početka spontanih trudova (razdoblje latencije) i poroda je različito i obrnuto proporcionalno s gestacijskom dobi. U terminu, u oko 80% žena s PROM–om trudovi započinju unutar 24 h; sa 32 do 34 tj., prosječno trajanje latentnog razdoblja iznosi oko 4 dana.

Simptomi, znakovi i dijagnoza

Ukoliko ne dođe do komplikacija, jedini simptom je istjecanje ili nagla navala tekućine iz rodnice. Vrućica, obilan iscjedak iz rodnice, bol u trbuhu i tahikardija fetusa, osobito ako je nesrazmjerna majčinoj temperaturi, jako ukazuju na infekciju.

Za potvrđivanja PROM–a, procjenu otvorenosti cerviksa, uzimanje plodove vode za uzgoj u kulturi i pretrage zrelosti fetusa te briseve cerviksa za uzgoj u kulturi, izvodi se pregled u sterilnim spekulima. Ginekološki pregled, osobito više njih, povećava mogućnost infekcije i bolje ih je izbjegavati. Ako izgleda da plodova voda istječe iz cerviksa ili ako se vidi fetalni verniks ili mekonij, može se pretpostaviti o kojoj se dijagnozi radi. Ostali, manje točni pokazatelji uključuju tekućinu iz rodnice koja stvara fenomen paprati nakon što se osuši na predmetnom staklu ili mijenja bolju lakmus papira u plavu (ukazujući na lužnatost, i stoga na plodovu vodu— normalni sadržaj rodnice je kiseo). Ultrazvučna pretraga kojom se dokazuje oligohidramnij ukazuje na dijagnozu. Prilikom ekspektativnog postupka, tokokardiografija se izvodi barem dvaput tjedno. U mnogim bolnicama, za vrijeme dok su žene hospitalizirane, nadziranje fetusa se izvodi svakodnevno. Kad je gestacijska dob <37 tj. ili nije sigurna, zrelost fetalnih pluća se može utvrditi pretragom plodove vode (npr. omjerom lecitin/sfingomijelin); uzorak se može uzeti iz rodnice ili pomoću amniocenteze.

Liječenje

Prilikom postupka je potrebno odmjeravanje opasnosti od infekcije kod odgađanja poroda naprama opasnostima od nezrelosti fetusa kad je porod neminovan. Nema pravilnog pristupa, no općenito, kad postoje znakovi ugroženosti ili infekcije fetusa (npr. trajno zabrinjavajući rezultati testiranja fetusa, bolnost maternice uz vrućicu) trudnoću treba dovršiti što prije; u drugim slučajevima, porod se može odgađati različito dugo ako su fetalna pluća još nezrela ili ako bi on mogao započeti spontano (odnosno, kasnije tijekom trudnoće). Neki kliničari rutinski induciraju porod kad je gestacijska dob >34 tj.

Prilikom ekspektativnog pristupa, obavezno je mirovanje u krevetu a krvni tlak i tjelesna temperatura se moraju mjeriti 3 puta/dan. Sedam dana se primjenjuju antibiotici, obično ampicilin i eritromicin; oni produljuju latentno razdoblje i smanjuju opasnost od novorođenačke sepse. U trudnoćama <32 tj. bi trebalo primijeniti kortikosteroide za ubrzanje sazrijevanja fetalnih pluća (vidi dalje). Njihova primjena između 32 i 34 tj. je dvojbena. Ako porod započne ili traje prije nego što su pluća zrela, može se primijeniti Mg sulfat (vidi str. 2189) ili drugi tokolitik (lijek koji zaustavlja stezanja maternice–vidi Prijevremeni porod, dalje). Primjena tokolitika također je dvojbena.