Porod forcepsom i vakuum ekstrakcijom

Forceps i vakuum ekstraktor su sprave koje se stavljaju na glavu fetusa kako bi ga se izvuklo kroz porođajni kanal.

Porod forcepsom i vakuum ekstraktorom u osnovi imaju iste indikacije. Izbor ovisi isključivo o izvođaču. Bilo koji od ovih postupaka može biti indiciran kad je 2. porođajno doba (od potpunog otvaranja cerviksa do poroda fetusa) produljeno, odnosno, kad je žena iscrpljena ili zbog epiduralne anestezije ne može tiskati na odgovarajući način. Ostale indikacije uključuju fetalni distres i neke abnormalne stavove. Ovakav način dovršenja poroda se primjenjuje kad je glava fetusa nisko ( +2 cm); tada je za njezin porod potrebna minimalna snaga ili rotacija.

Kontraindikacije za oba postupka uključuju glavu fetusa veću od otvora zdjelice, nepotpunu otvorenost cerviksa, neangažiranost i neodređeni položaj ili namještaj fetusa. Glavne komplikacije su ozljede majke i fetusa, osobito ako je operater neiskusan.