Nadzor fetusa

Tijekom poroda mora se nadzirati stanje fetusa. Glavna mjerila su srčana akcija i njezina promjenjivost, osobito u povezanosti s trudovima. Raspoznaje se nekoliko obrazaca. Jedan se smatra normalnim i nezabrinjavajućim; ostali se smatraju abnormalnima i zabrinjavajućima. Normalni obrazac je osnovna srčana frekvencija od 120 do 160 otkucaja/min a koja se razlikuje od 6 do 25 udaraca uz pomicanje i trudove, koja se ubrzava sukladno gestacijskoj dobi i koja se tijekom trudova ne usporava. Obrazac koji ukazuje na moguć zabrinjavajući rad srca fetusa uključuje kasne deceleracije, tahikardiju, izrazitu bradikardiju i gubitak normalne raznolikosti pulsa; kod ovih nalaza je potreban pažljiviji nadzor.

Nadzor može biti ručni i povremen, pomoću fetoskopa za slušanje srčane akcije. Međutim, u SAD–u je elektronski nadzor rada srca fetusa (vanjski ili unutarni) postao standard zdravstvene zaštite u visokorizičnim trudnoćama a mnogi kliničari ga rabe u svim trudnoćama. Premda je ovaj postupak spašavao živote, njegova je vrijednost predmet rasprave, dijelom stoga što su mnoge očite abnormalnosti lažno pozitivne, dovodeći do nepotrebnih carskih rezova. Stopa carskih rezova je veća među ženama koje se nadziralo elektronskim putem nego među onima koje se nadziralo auskultacijom. Kao način potvrđivanja abnormalnih ili dvojbenih rezultata elektronskog nadzora istražuje se fetalna pulsna oksimetrija. Kod oksimetrije, unutarnji senzor se mora smjestiti u maternicu i na kožu fetusa kako bi se omogućilo odgovarajuće očitavanje oksigenacije fetusa.

Ako se rabi manualna auskultacija srčane akcije fetusa, mora se izvoditi cijelo vrijeme poroda prema specifičnim naputcima uz stalnu prisutnost primalje uz rodilju. Kod niskorizičnih trudnoća i normalnog poroda, rad srca fetusa se mora provjeravati nakon svakog truda ili barem svakih 30 min tijekom prvog porodnog doba te svakih 15 min. tijekom drugog porodnog doba. Kod visokorizičnih trudnoća, srčana se akcija mora provjeravati svakih 15 min. tijekom prvog a svakih 3 do 5 min tijekom drugog porodnog doba. Preporučuje se auskultacija tijekom najmanje 1 do 2 min. s početkom na vrhuncu truda. Povremena auskulatacija ima nisku stopu lažno pozitivnih nalaza abnormalnosti i incidencije zahvata od trajnog elektronskog nadzora i pruža priliku za osobniji dodir sa ženom tijekom proda. Međutim, slijediti standardne naputke o auskultaciji je često teško i ne mora biti isplativo. Također, osim ako nije učinjena na odgovarajući način, auskultacijom se ne moraju otkriti abnormalnosti.

Prilikom vanjskog nadzora, sprave se stavljaju na trbuh majke kako bi zabilježile zvukove rada srca fetusa i trudove. Prilikom unutarnjeg nadzora, plodovi ovoji moraju puknuti. Tada se kroz cerviks uvode elektrode; jedna se stavlja na kožu glave fetusa za nadziranje rada srca a u šupljinu maternice se stavlja kateter za mjerenje intrauterinog tlaka. Općenito su vanjski i unutarnji nadzor podjednako pouzdani. Vanjske naprave se rabe kod žena s normalnim porodom; unutarnje metode se primjenjuju kada vanjski nadzor ne daje dovoljno podataka o zdravstvenom stanju fetusa ili jačini trudova.

Vanjski nadzor fetusa može poslužiti za neprekidno bilježenje rada srca fetusa zajedno s fetalnim pokretima (što se zove tokokardiografija). Tokokardiografija se tumači kao zabrinjavajuća ako u 40–minutnom razdoblju ne dođe do nikakvih ubrzanja. Vanjski nadzor se može rabiti na sličan način uz kontrakcijski test provociran oksitocinom (tokokardiografija nakon davanja oksitocina); akcija srca i pokreti fetusa se nadziru za vrijeme trudova izazvanih oksitocinom (oksitocinski test) ili podraživanja dojki ili tijekom spontanih trudova. Ovi se testovi često rabe za nadziranje visokorizičnih trudnoća (npr. kompliciranih majčinim dijabetesom ili hipertenzijom ili prethodnom mrtvorođenošću ili zastojem rasta fetusa).

Ako se utvrdi problem, pokuša se intrauterino oživljavanje fetusa; ženi se može dati O2 pomoću uske maske ili brza IV infuzija tekućine ili ju se može postaviti na bok. Ako ne dođe do poboljšanja rada srca fetusa unutar razumnog vremenskog razdoblja a porod neće skoro uslijediti, potrebno je hitno napraviti carski rez.