Smanjena pričuva u jajnicima

Smanjena pričuva u jajnicima odnosi se na smanjenje količine ili kvalitete oocita što dovodi do poremećaja plodnosti.

Broj oocita u jajnicima se može početi smanjivati u dobi od 30 godina ili čak ranije, a nakon 40. godine života se brzo smanjuje. Poremećaji jajnika također smanjuju pričuvu. Premda je starija dob čimbenik rizika za smanjenje ovarijske pričuve, dob i smanjena ovarijska pričuva su zasebni pokazatelji neplodnosti te stoga i lošijeg odgovora na uspostavljanje plodnosti.

Pretrage na smanjenju pričuvu u jajnicima dolaze u obzir kod žena 35 god, koje su imale operaciju na jajniku ili su loše odgovorile na liječenje poput stimulacije jajnika egzogenim gonadotropinima. Razina folikulo–stimulirajućeg hormona (FSH) >10 milijuna i.j./ml ili estradiola <80 pg/ml na 3. dan menstruacijskog ciklusa također ukazuje na dijagnozu. Dijagnoza se može postaviti primjenom klomifena u dozi od 100 mg PO jednom/dan od 5. do 9. dana menstruacijskog ciklusa (test izazova klomifen citratom). Dramatičan porast FSH i estradiola od 3. do 10. dana ciklusa ukazuje na smanjenje pričuve.

Ženama starijim od 42 god. ili im je ovarijska pričuva smanjena, može biti potrebna potpomognuta reprodukcija pomoću oocita davaoca.